Rapportvergadering klas 1 en 2

Mogelijkheid bestaat dat er in verband met de rapportenvergadering een aangepast rooster wordt gehanteerd. Dit  verschijnt dan t.z.t. op de site!