15 april 2016

Gastles dementie

Gastles leerjaar 2. Vakcollege zorg.

In het kader van ouderenzorg kregen de leerlingen van Vakcollege zorg op deze vroege ochtend een gastles over dementie. Er werd de leerlingen het één en ander bij gebracht over vormen van dementie en manieren om hiermee om te gaan in de zorg. Na deze boeiende presentatie gingen de leerlingen actief aan de slag. Door middel van een theedoek over je ogen heen te houden en jezelf de weg te laten leiden door een medeleerling, leerden de leerlingen hoe belangrijk duidelijke instructies zijn bij mensen in een verzorgingstehuis. Leerlingen kregen daarna de kansen om vragen te stellen aan de spreekster.

Jim Bakker