12 december 2016

Leerlingen Windroos spelen hoofdrol

in promo film voor Newswise

Twee jaar geleden heeft onze docente Engels meegedaan aan een pilot voor Newswise (begrijpend lezen voor het vak Engels). Newswise was redelijk succesvol en er is toen besloten dit project voort te zetten. Vorig jaar is er daarom een fotograaf en een verslaggever op school geweest in klas (toen) 3C om Newswise te promoten met een artikel in het blad Klasse apart van het CED. Aan het begin van dit schooljaar is onze docente weer door Newswise benaderd om mee te werken aan een promofilmpje voor Newswise. Een aantal kinderen uit klas 3 en 4 wilden graag meewerken en zagen dit wel als een uitdaging en zie hier het resultaat….