12 september 2014

Samenwerking Windroos en DaVinci

Samenwerking Windroos en DaVinci voor betere studiekeuze en aansluiting mbo

 

Het maken van de juiste studiekeuze is voor veel leerlingen lastig. Vaak hebben ze geen duidelijk beeld van de vervolgstudie. Daarom maken leerlingen van Windroos al vanaf begin leerjaar vier kennis met de verschillende mbo-studierichtingen.

Elke vierdeklasser van de Windroos is afgelopen week gestart met beroepsgerichte opdrachten van DaVinci. Deze opdrachten gaan over hun voorlopige vervolgkeuze. Zo kunnen de leerlingen ervaren of ze een goed beeld hebben van wat er van de student gevraagd wordt en of het werken in dat beroepenveld wel echt bij ze past. De leerlingen maken kennis met het vak en de volwassener werkwijze die past bij hun vervolgopleiding.