4 oktober 2016

Windroos-DaVinci

Al drie jaar een goede samenwerking Windroos-Da Vinci college

Op dinsdag 4 oktober brachten onze leerlingen van klas 4 een bezoek aan het Da Vinci college in Gorinchem. De leerlingen maakten kennis met studenten van verschillende opleidingen en hebben door middel van een vraaggesprek informatie gekregen over de opleiding, het studeren op een MBO en het Da Vinci zelf. Na de interviews werden ze door studenten van het Da Vinci rondgeleid in het gebouw. De samenwerking tussen de Windroos en het Da Vinci college is drie jaar geleden in het leven geroepen om de overgang van het VO naar het MBO te bevorderen en tevens het aantal schoolverlaters terug te dringen. Tot op heden een zeer succesvolle samenwerking!