16 november 2015

Windroos staat stil bij gebeurtenissen in Parijs

Vanmorgen bij de dagopening is er met de leerlingen stilgestaan bij de gebeurtenissen in Parijs en elders in de wereld. Sommige leerlingen hebben dit verwerkt in een tekening. Om 12 uur hebben we als school een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het geweld.